22 sep 2020

Doktorgradsutdannede jevnt over fornøyd med egen kompetanse og arbeidsmarkedstilpasning

For første gang siden 2007 har det blitt gjennomført en heldekkende undersøkelse av doktorers arbeidsmarkedstilpasning og kvaliteten på og relevansen av norsk doktorgradsutdanning.

Antallet personer som avlegger doktorgrad i Norge har økt markant de siste 20 årene. I denne perioden har også flere doktorgradsutdannede funnet arbeid utenfor universitets- og høgskolesektoren. Gitt flere nye karriereveier – hvor relevant er egentlig norsk doktorgradsutdanning for arbeidsmarkedet? Er doktorene fornøyd med utdanningen og egen tilpasning på arbeidsmarkedet? Er en karriere som forsker attraktiv for nyutdannede doktorer?

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har NIFU undersøkt disse spørsmålene. Data fra en spørreundersøkelse blant doktorer som disputerte for ph.d.-graden ved et universitet eller en høgskole i Norge i årene 2013, 2014 eller 2015, gir ny kunnskap om doktorenes arbeidsmarkedstilpasning og doktorgradsutdanningens kvalitet og relevans for arbeidsmarkedet.

NIFU-rapporten viser at doktorene er jevnt over fornøyd med egen arbeidsmarkedstilpasning og den kompetansen doktorgraden har gitt dem. Samtidig opplever doktorene også utfordringer både i og utenfor universitets- og høgskolesektoren. Her fører utstrakt bruk av midlertidige stillinger og relativt lav lønn til at mange doktorer velger bort denne karriereveien. Utenfor utdannings- og forskningsinstitusjonene, derimot, opplever flere doktorer at de ikke får brukt kompetansen sin fullt ut.

Gjennom FoU-statistikk, som NIFU produserer for Norges forskningsråd, har vi visst mye om hvor personer med doktorgrad jobber. Samtidig gir ikke slik statistikk noen informasjon om doktorgradsutdannedes egne erfaringer og oppfatninger, og i hvilken grad de har nytte av forskerkompetansen sin i arbeidslivet. Derfor er den nye NIFU-undersøkelsen interessant, ikke bare forskningspolitisk, men også som et supplement til det arbeidet som allerede gjøres på NIFU.

NIFU-rapport 2020:19

For mer informasjon, kontakt:
Rune Borgan Reiling, forsker 2, Grunnopplæring
rune.borgan.reiling@nifu.no