9 jan 2019

Endelig FoU-statistikk 2017

NIFU har publisert endelige FoU-tall 2017 for UoH- og instituttsektoren.

Tallene viser stor vekst i FoU-ressursene ved lærestedene, mens instituttsektoren har liten vekst.

Les mer i nyhetsbrevene om UoH-sektoren og instituttsektoren.

Følg også med på Indikatorrapportens nettside. Her er tabelldelen for de aktuelle sektorene oppdatert og det vil det bli lagt ut flere tall og nærmere analyser etterhvert.

For mer informasjon, kontakt
Kaja Wendt, stedfortredende forskningsleder, Studier av statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
996 31 554