26 nov 2012

Endringer i tidsbruk ved universitetene 1982-2008

Svein Kyvik ved NIFU har publisert en artikkel som undersøker endringer i tidsbruk ved norske universiteter i perioden 1982-2008 og sammenligner utviklingen med tilsvarende studier i Storbritannia, USA og Australia.

Artikkelen har tittelen «Academic workload and working time: Retrospective perceptions versus time-series data» og er publisert i tidsskriftet Higher Education Quarterly.

Om artikkelen

For mer informasjon, kontakt
Svein Kyvik, forsker 1, studier av høyere utdanning
svein.kyvik@nifu.no
Tlf. 22 59 51 74