22 des 2021

Engelsk utgave av Indikatorrapporten 2021

NIFU har utarbeidet en engelsk kortversjon av Indikatorrapporten.

Rapporten gir overblikk over ressurser og trender for norsk forskning og innovasjon med tanke på internasjonale lesere.

Du kan laste ned rapporten her.