7 des 2020

Erfaringer og perspektiver på RCT i norsk grunnskole

Til tross for enighet om positive effekter ved undervisningstiltak, viser ny studie at randomiserte, kontrollerte forsøk (RCT) kan være krevende å gjennomføre i en hektisk arbeidshverdag for lærerne.

Jarmila Bubikova-Moan (Høyskolen Kristiania) og Vibeke Opheim (NIFU) har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Journal of Education Policy om hvordan lærere og rektorer opplever gjennomføring av forskningsprosjekt med bruk av RCT-metodikk.

RCT er en sentral forskningsmetode innen utdanningsfeltet og evidensbasert praksis, spesielt i forbindelse med evalueringer av intervensjoner og undervisningstiltak. Metoden innebærer at alle skolene som deltar, gjennomfører et tiltak på lik måte. Basert på intervjuer ved seks norske grunnskoler som har deltatt i et RCT-forskningsprosjekt og testet ut matematikkundervisning i mindre elevgrupper, undersøker forfatterne hvordan gjennomføringen av dette prosjektet blir opplevd, omtalt og oppfattet av lærere og rektorer. Til tross for nesten samstemt enighet om de positive sidene ved undervisningstiltaket, viser tilbakemeldingen fra skolene at gjennomføringen av RCT-prosjektet samtidig kan skape en rekke utfordringer.

Bubikova-Moan og Opheim argumenterer for at skolene bør ivareta fleksibilitet og autonomi for å kunne bedre planlegge, utvikle og delta i utdanningsforskning. Ved å løfte stemmene til profesjonsutøverne – altså lærerne, ønsker forfatterne å synliggjøre erfaringer og perspektiver fra skolene i utdanningsdebatten.

Artikkel: ‘It’s a jigsaw puzzle and a challenge’: critical perspectives on the enactment of an RCT on small-group tuition in mathematics in Norwegian lower-elementary schools.

For mer informasjon, kontakt:
Vibeke Opheim, direktør
vibeke.opheim@nifu.no
(+47) 415 53 903