5 nov 2021

Eric Iversen intervjuet i World Trademark Review

En ny studie designet av NIFU-forskeren Eric Iversen ble nylig presentert i World Trademark Review, et sentralt fagblad innenfor kjennetegnsrett.

World Trademark Review (WTR) har en bred leserkrets av beslutningstakere både i næringsliv og i relaterte institusjoner og policymiljøer.

Studien «Dynamics of regional diversification: a new approach using trademark data» er utarbeidet sammen med Sverre Herstad på UiO, og bruker varemerkeregistreringer for bedre å forstå hvordan økonomisk aktivitet differensieres over tid på regionalt nivå. Tilnærmingen er ny, men bygger på en voksende litteratur.

En rekke datakilder blir brukt for å regionalisere utviklingen i norsk økonomi de siste årtier. Skillelinjer blir dratt mellom sentralitetsgrad fordi økonomisk aktivitet (og annen innovasjonsaktivitet) er forventet å utvikle seg ulikt i hovedstadsområdet, i andre store byer, i randsoner og i Utkant-Norge.

Analysen tallfester forskjellene samtidig som den peker på faktorer som påvirker økonomisk differensiering på regionalt plan. I artikkelen fremheves fire faktorer.

Intervjuet med Iversen i WTR kan leses her. Artikkelen finner du her.

For mer informasjon, kontakt
Eric Iversen, forsker 1, Statistikk & indikatorer
eric.iversen@nifu.no
(+47) 975 69 949