4 sep 2018

Etter- og videreutdanning innen digitalisering: større behov enn tilbud

Etterspørselen er særlig stor innenfor temaområder som teknisk IKT-kompetanse, IKT-sikkerhet og personvern og IKT og helse.

På oppdrag fra NTNU skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor feltet «digitalisering». Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid med etter- og videreutdanning.

I et nytt arbeidsnotat besvarer NIFU to spørsmål:

  • Hva slags kompetansebehov har man i det norske samfunnet innen digitalisering?
  • Hva tilbys av etter- og videreutdanning innen dette feltet ved norske universiteter og høyskoler?

NIFU ser et betydelig kunnskapsbehov innen digitalisering. Spesielt gjør disse behovene seg gjeldende i forhold til de fem temaområdene: teknisk IKT-kompetanse, ledelse av digitaliseringsprosesser, IKT-sikkerhet og personvern, digitalt utenforskap og IKT og helse.

Som svar på det andre spørsmålet finner NIFU at det eksisterer et ikke ubetydelig, men langt fra omfattende, etter- og videreutdanningstilbud innen digitalisering.

Arbeidsnotatet konkluderer med at det er mye som tyder på at behovet er større enn tilbudet. Spesielt gjelder dette innenfor temaområder som teknisk IKT-kompetanse, IKT-sikkerhet og personvern og IKT og helse.

NIFU Arbeidsnotat 2018:6

For mer informasjon, kontakt
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94