29 jul 2018

Etterspør høy språkkompetanse

En ny rapport påpeker at arbeidslivet etterspør høy språkkompetanse og norsk fagspråk. Likevel får dette samfunnsbehovet mindre oppmerksomhet enn utdanningspolitiske mål om å internasjonalisere norsk høyere utdanning.

Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer bruk og utvikling av norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv? Begge er viktige samfunnsarenaer for å opprettholde og utvikle et komplett norsk fagspråk og derigjennom bevare norsk som et helhetlig samfunnsbærende språk.

En ny NIFU-rapport gir et overblikk over språksituasjonen i høyere utdanning og arbeidsliv generelt og vier økonomifaget spesiell oppmerksomhet.

Den påpeker at arbeidslivet etterspør høy språkkompetanse og norsk fagspråk. Likevel får dette samfunnsbehovet mindre oppmerksomhet enn utdanningspolitiske mål om å internasjonalisere norsk høyere utdanning. Betydningen av norsk fagspråk er stort sett fraværende i overordnede utdanningspolitiske verktøy og strategier både på nasjonalt og institusjonelt nivå.

Rapporten diskuterer om utdanningspolitiske mål om internasjonalisering står i motsetning til, eller er forenlige med, språkrøkt på det norske fagspråkets vegne.

NIFU-rapport 2018:20

For mer informasjon, kontakt
Vera Schwach, forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
vera.schwach@nifu.no
(+47) 908 09 805