26 Mai 2021

EU-SPRI konferansen 2021: Science and Innovation – an uneasy relationship?

Den årlige konferansen arrangeres i år av NIFU, i samarbeid med Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK).

EU-SPRI er et Europeisk nettverk for studier av forsknings- og innovasjonspolitikk. Temaet for årets konferanse EU-SPRI 2021 er «Science and Innovation – an uneasy relationship? Rethinking the roles and relations of science, technology and innovation policies»

Tid og sted: 9. juni 2021–11. juni 2021, Virtuell konferanse. Legg til i kalender.

Konferansen er delt inn i tre hovedtema:

  • Addressing the role of research and innovation in times of crises
  • Impact, excellence and beyond: Reframing the science-society relationship
  • Technology push or societal change – the widening scope of STI policies in sustainability transitions

Mer enn 160 faglige innlegg presenteres på konferansen og hovedtalere inkluderer blant annet John-Arne Røttingen, Gemma Derrick, Paula Kivimaa, Susana Borras, Iris Wanzenböeck.

For mer informasjon og program se konferansens egne nettsider. Der kan du også registrere deg. Deltakelse på konferansen koster 65 euro. Konferansen er digital og bruker plattformen Hopin.

Arrangør
INTRANSIT, OSIRIS, R-QUEST, NIFU og Universitet i Oslo