10 okt 2019

I gang med evalueringen av strukturreformen

Prosjektet «Re-structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape» er en forskningsbasert evaluering av strukturreformen finansiert av Norges Forskningsråd fra 2019 til 2023.

Som følge av Strukturreformen, som ble lansert i 2015, har landskapet for høyere utdanning i Norge gjennomgått store endringer. Sektoren er midt i en omfattende, pågående omorganiseringsprosess. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert. En konsekvens er at norsk høyere utdanning nå består av flere store multi-campus universiteter og høgskoler.

Hensikten med reformen er å fremme generelle målsettinger om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk.

Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere målene og hvilke faktorer som medvirker til realiseringen av dem.

Prosjektet skal se på:

  1. Reformen, for å  å undersøke eventuelle målkonflikter og interne motsetninger samt hvordan reformen samspiller med andre pågående endringer i systemet for høyere utdanning.
  2. Pågående prosesser i de fusjonerte universitetene og høgskolene gjennom casestudier som særlig ser på de faglige integrasjonsprosessene og de organisatoriske prosessene som pågår rettet inn mot å realisere målsettingene med reformen.
  3. Resultatene av reformen, basert på inngående analyse av kvantitative indikatorer.

Analysen av reformens utfall skal bygge på  analyse av relevante indikatorer, mens analysen av fusjonsprosessene vil fokusere på muligheter, spenninger, løsninger og ikke-intenderte konsekvenser. En viktig hensikt med evalueringen er å belyse  resultatene så langt av de pågående endringsprosessene i de fusjonerte institusjonene.

Prosjektet ledes av NIFU med Nicoline Frølich som prosjektleder og gjennomføres av et stort forskerteam med nasjonal og internasjonal deltakelse. Teamet består av forskere fra NIFU, Universitetet i Bergen (Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori), Ghent Universitet (Centre for Higher Education Governance Ghent), Küngliga Tekniske Høgskolan i Stockholm og Århus Universitet (Dansk Center for Forskningsanalyse).

For mer informasjon, kontakt
Nicoline Frølich, forskningsleder, høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
960 94 037/906 70 039