6 jan 2021

Faglærte i relevant arbeid

Minst to av tre faglærte er i jobb kort tid etter fagbrevet i alle utdanningsprogrammene. Innen bygg- og anleggsteknikk er om lag åtte av ti i jobb.

Det viser sluttrapporten fra Fagarbeiderprosjektet, som Fafo og NIFU har utført i perioden 2017–2020. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Prosjektet omfatter utvikling og analyse av to spørreundersøkelser: fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen. Fagarbeiderundersøkelsen gir informasjon om fagets relevans i møtet med arbeidslivet, sett fra de faglærtes ståsted. Arbeidsgiverundersøkelsen gir informasjon om hvordan arbeidsgiverne vurderer relevansen av fagene og fagopplæringssystemet.

Studien viser at minst to av tre faglærte er i jobb kort tid etter fagbrevet i alle utdanningsprogrammene, og innen bygg- og anleggsteknikk er om lag åtte av ti i jobb. Det er også mye som tyder på at de aller fleste faglærte er i relevant arbeid. Et stort flertall av bedriftene oppgir at fagbrevet har stor betydning ved rekruttering av nyansatte.

Det er store forskjeller med hensyn til hvorvidt fagbrevet er en foretrukket kvalifikasjon innenfor det arbeidsområdet som den faglærte går inn i. Tilgangen til faste stillinger og heltidsarbeid varierer.

NIFU-rapport 2020:30

For mer informasjon, kontakt:
Asgeir Skålholt, forsker 3, studier av grunnopplæring
asgeir.skalholt@nifu.no
(+47) 971 58 915