27 nov 2020

Fagopplæring og arbeidsmigrasjon

Siden 2004 har Polen vært et av de største eksportlandene av faglært arbeidskraft til Vest-Europa. Nye funn viser at store aktører i landet har satset mer på fagopplæring, til tross for massiv emigrasjon, mens mindre selskaper søker kortsiktige løsninger med ufaglært arbeidskraft.

Kaja Reegård (NIFU) og Horacy Debowski (SGH Warsaw School of Economics) har publisert en ny artikkel i tidsskriftet International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) om fagopplæring og arbeidsmigrasjon i Polen.

I kjølvannet av EU-utvidelsen i 2004 ble Polen et av de største senderlandene av faglært arbeidskraft til land i Vest-Europa. Dette førte til stor mangel på arbeidskraft, særlig i bygg- og anleggsbransjen. Reegård og Debowski undersøker i hvilken grad arbeidsmigrasjon representerer en drivkraft for institusjonell endring av det polske fagopplæringssystemet.

Artikkelen viser at staten og de største selskapene i bygg- og anleggsbransjen har økt investeringene i fagopplæring, til tross for stor «lekkasje» i form av emigrasjon, mens mindre selskaper satser på kortsiktige løsninger med ufaglært arbeidskraft.

Artikkelen kan leses her: Exit, voice or loyalty? VET stakeholders’ response to large scale skilled emigration from Poland.

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Reegård, forsker 2, Grunnopplæring
kaja.reegaard@nifu.no
(+47) 938 48 470