19 des 2022

Forskningspolitikk ser på hvordan pandemien påvirket norsk innovasjon

I desember-utgaven av Forskningspolitikk er det flere artikler om hvordan norske bedrifter håndterte pandemien. Innoverte de mer for å tilpasse seg nye markeder, eller innoverte de mindre for å spare penger?

Bladet ser også på hvordan ulike former for vurdering påvirker humaniora, forskningens rolle i digitalisering og samfunnets evne til å takle det uforutsette.

Bladet følger opp statsbudsjettet med flere artikler om konsekvensene av kutt og innsparinger. Blant annet kommer Espen Solberg fra NIFU med radikale forslag til alternative finansieringsformer.

Videre har det vært valg i Sverige og Danmark. Bladets svenske og danske korrespondenter ser på hvilke følger valgene kan ha på forskning og forskningspolitikk.

Bladet kan lastes ned gratis på https://fpol.no. Merk at abonnementet på Forskningspolitikks papirutgave er gratis.