31 Mar 2020

Flere tok doktorgraden i 2019 enn noe tidligere år

I 2019 ble det avlagt 1583 doktorgrader ved norske læresteder, det høyeste antallet hittil.

Økningen fra 2018 til 2019 på vel 1 prosent er likevel noe svakere enn de siste par årene da den årlige økningen har vært omkring 5 prosent.

Kjønnsbalansen var jevn blant de nye doktorene i 2019, men det er fremdeles store forskjeller på fagområdenivå. Utenlandske statsborgere stod for 40 prosent av disputasene i 2019, ned 2 prosentpoeng fra året før.

Les mer om doktorgradsstatistikken for 2019 her

For mer informasjon, kontakt:
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
(+47) 97 75 82 84