5 jun 2020

Foredrag: Relasjon mellom kvalitet og frafall i høyere utdanning

Se Elisabeth Hovdhaugens innlegg på Kvalitetskonferansen 2020.

Hovdhaugen var hovedinnleder på Høgskolen i Innlandets (HINN) kvalitetskonferanse som ble avholdt digitalt 27. mai 2020.

Tema for foredraget var «Relasjon mellom kvalitet og frafall i høyere utdanning», og bygger på Hovdhaugens mangeårige forskning om frafall. Særlig oppmerksomhet er rettet mot hva som er institusjonenes handlingsrom med hensyn til frafall.

Konferansen er en årlig begivenhet ved HINN, og avholdes vanligvis som en dagskonferanse, men i år ble den gjennomført heldigitalt. Hovdhaugens innlegg ble filmet og vist til deltakere, for å etterfølges en samtale/intervju mellom Hovdhaugen, professor Yngve Nordkvelle og prorektor for utdanning Stine Grønvold.

For nærmere informasjon, kontakt
Elisabeth Hovdhaugen, forsker I, Studier av høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502