1 apr 2020

Foreløpig FoU-statistikk for 2019 kommer i oktober

NIFU og SSB publiserer foreløpige FoU-tall for 2019 den 27. oktober 2020.