27 okt 2020

Foreløpige tall for 2019: FoU i Norge, alle sektorer

De foreløpige tallene viser at Norge brukte til sammen 78,8 milliarder kroner til forskning og utviklingsarbeid i 2019.

Det er over 6 milliarder mer enn året før. Justert for prisstigningen tilsvarer det en vekst på 5 prosent. FoU-utgiftene er beregnet å utgjøre 2,22 prosent av Norges BNP.

Les mer og last ned PDF av nyhetsbrevet her