8 jan 2020

Fornøyd med rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen for skoleledere oppleves som et relevant tilbud av høy kvalitet. Deltakere mener selv at de har endret egen praksis og synet på seg selv som leder, etter gjennomført utdanning.

NTNU Samfunnsforskning og NIFU har evaluert den norske rektorutdanningen i to perioder (2010-2014 og 2015-2019). Sluttrapporten for den siste perioden foreligger nå, og viser at deltakerne er fornøyd med studiet, at de opplever økt trygghet i rollen og gir avtrykk i deres arbeid som skoleledere, og at de regner med å dra nytte av utdanningen også på sikt. Samtidig rapporterer de om mangelfull tilrettelegging for deltagelse og lite reduksjon av arbeidsbelastning i forbindelse med studiet.

Evalueringen har benyttet seg av spørreskjemadata, intervjuer, skolebesøk og analyser av deltagernes oppgaver, samt dokumenter om tilbudet.

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015–2019

For spørsmål, kontakt:
Ingunn Dahler Hybertsen, forsker v/NTNU Samfunnsforskning.
92 06 02 72
ingunn.hybertsen@ntnu.no