15 Mar 2019

Forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

I 2018 ble det etablert et nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, og i dag lanseres nettsiden INNOFF.

Den nasjonale forskningskompetansen om innovasjon i offentlig sektor har vokst frem i ulike disipliner, noe som gjør det vanskelig for praksisfeltet og politikkfeltet å manøvrere seg frem til relevant forskning.

Forskernettverket INNOFF er etablert for å styrke og synliggjøre forskningen i og for offentlig sektor, og for å etablere arenaer for samspill på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, og med praksis, politikk og forvaltning. Nettsiden er et første og viktig skritt på veien, gjennom å fremskaffe oversikter over forskningstemaer, forskere og forskningsinstitusjoner på feltet.

Nettverket er etablert på dugnadsinnsats og ledes av en arbeidsgruppe med fremtredende forskere på feltet fra hele landet, deriblant NIFU representert ved Rannveig Røste.

Arbeidsgruppen består ellers av forskere med tilknytning til Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold, Nordlandsforskning, NTNU og Universitetet i Stavanger.

Besøk nettsiden INNOFF.

Besøk nettverkets Facebook-side.

For mer informasjon, kontakt:
Rannveig Røste, forsker 2, Studier av forskning og innovasjon
rannveig.roste@nifu.no
(+47) 451 66 220