11 sep 2018

Forskningsdagene: Bør evnerike elever ha rett til spesialundervisning?

Forskning viser at evnerike elever uten tilstrekkelig tilrettelegging kan utvikle psykososiale problemer, atferdsproblemer, bli underytere og i ytterste konsekvens droppe ut av skolen.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 
25. september 2018, kl. 14:00-15:15

Evnerike elever er en variert gruppe. Forskning viser blant annet at de uten tilstrekkelig tilrettelegging kan utvikle psykososiale problemer, atferdsproblemer, bli underytere og i ytterste konsekvens droppe ut av skolen.

I 2016 stadfestet Utdanningsdirektoratet at talenter innenfor realfag skal ha muligheten til å gå et raskere løp på ungdomsskolen og videregående skole. Dette tilbudet er imidlertid ikke lovfestet i opplæringsloven.

Forskning viser at utvelging og gjennomføringen av slike tiltak er tilfeldig, og ikke følges opp systematisk. Derfor kan en mulig løsning være å lovfeste dette som en rettighet på lik linje med spesialundervisning.

For å diskutere spørsmålet om tilpasset undervisning for evnerike barn, stiller forsker ved NIFU Jørgen Smedsrud som har skrevet doktoravhandling om evnerike barn. Det gjør også statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg. Sjeføkonom i Sparebank1 og mor til evnerike barn Elisabeth Holvik, som setter spørsmålet i samfunnsøkonomisk kontekst. IT-konsulent og tidligere løytnant i Hæren Vebjørn Koksvik vil snakke om sine erfaringer med det norske skolesystemet.

Meld deg på! (Påmeldingsfrist mandag 24. september kl 12.00.)

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86