17 sep 2021

Forskningsdagene: Klar – ferdig – forsk! Hva gjør konkurranse med forskningen?

NIFU inviterer til debattmøte om betydningen av konkurranse i forskning. Vi vil belyse konkurranse som fenomen fra ulike ståsteder, og diskutere hva dette betyr i hverdagen til forskere.

 

I denne debatten, eksemplifisert ved forskere og idrettsfolk, spør vi:  Hvordan oppleves det å stå i slik konkurranse? Blir det bedre forskning av mer konkurranse? Hva gjør konkurranse med oss mennesker og vår evne til å prestere?

Tid og sted: 22. september fra kl. 19.30-20.30 i Boksen, Kulturhuset (2. etasje). Adresse: Youngs gate 6, 0181, Oslo

Paneldeltakere

  • Anja Røyne, førstelektor ved Fysisk institutt, Universitet i Oslo, forfatter og foredragsholder
  • Christian Thue Bjørndal, førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Norges Idrettshøgskole
  • Gunnar Sivertsen, forsker 1 ved NIFU

Debatten vil ledes av Espen Solberg, forskningsleder ved NIFU