14 des 2018

Forskningspolitikk er ute med et nytt nummer

Bladet har tre oppslag om Plan S og åpen forskning. I dag er det også lagt ut et ekstra intervju som gir et innblikk i hva UNIT tenker om saken. Det er også bred dekning av Forskningsrådets forslag til ny instituttpolitikk og den nye langtidsplanen for forskning.

Papirutgaven er i posten og en PDF kan lastes ned fra bladets nettsted http://fpol.no .

 Matin Gjelsvik fra NORCE gir et fascinerende i en innovasjons-sektor vi lett glemmer – nemlig  hjemmene – mens Linn Meidell Dybdahl har snakket med Forskningsrådets Thomas Evensen om forskningskommunikasjon. Bladet oppdaterer også leserne om den siste forsknings- og innovasjonspolitiske utivklingen i Danmark og Sverige.

 Dette og mer på fpol.no.