24 jun 2021

Forskningspolitikk ser på langtidsplanen, grønn innovasjon og MeToo i Danmark

Forskningspolitikk er ute med et nytt nummer med artikler av interesse for dem som er opptatt av politikk for forskning, innovasjon og høyere utdanning.

I den nyeste utgaven av Forskningspolitikk kommer blant andre Carina Hundhammer, Svein Frisvoll og Alexandra Bech Gjørv med konkrete innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I tillegg inneholder utgaven 2/2021 saker om:

 

  • Hvordan forskere og studenter har taklet pandemien i Norge og Latin-Amerika.
  • Hvordan danske universiteter endelig ser ut til å ta MeToo på alvor, etter en tid med «post-feministisk» tilbakeslag, av Ea Høg Utoft.
  • Presentasjoner av institusjoner som Vitenskapsakademiet og Senter for innovasjonforskning i Stavanger.
  • Vår forståelse av forskningens rolle i samfunnet er under press, påpeker Kjetil Rommetveit i en kronikk om bærekraft og tverrfaglighet. Redaktøren følger opp i utgavens leder.

Klikk her for en fullstendig oversikt over utgavens innhold.

Abonnement på Forskningspolitikks papirutgave og nyhetsbrev er gratis.

Forskningspolitikk utgis av NIFU med støtte fra Forskningsrådet.

For mer informasjon, kontakt:
Per M. Koch, redaktør for Forskningspolitikk
per.koch@nifu.no
(+47) 92684552