10 des 2020

Forskningspolitikk ser på samspillet mellom akademia og samfunnet

NIFUs fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk er ute med et nytt nummer.

I denne utgaven finner man blant annet flere artikler om samspillet mellom universiteter og høyskoler på den ene siden og samfunnet på den andre. 

Videre er det to artikler som ser på bruken av utviklingsavtaler i det offentliges styring av universitets- og høgskolesektoren, i Norge og i andre land.

Bladet fortsetter serien om nye former for læring og ledelse i offentlig sektor, blant annet med en artikkel om det som har blitt kalt «kollektiv intelligens». Professor Rune By ved Universitetet i Stavanger argumenterer for at vi må se på ledelse som noe vi gjør, ikke noe vi er. Petra Anderson kommer videre med en kraftig kritikk av det Weberianske byråkratiet, som hun mener underminerer læring, nyskaping og kreativitet.

Lar Lyby og Silje Maria Tellmann ser på forskningskommunikasjonens scenografi og hva vi mister når forskningskommunikasjonen blir heldigital.

Utgaven inneholder også en bred dekning av forskningsstatsbudsjettet for 2021, samt mye mer.

Hele bladet kan lastes ned gratis som PDF. Utgavens artikler vil bli publisert fortløpende på nettstedet.