8 nov 2012

Fagbladet Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.

Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt på feltet.
Gå til nettsiden.