12 Mai 2022

Forskningspolitisk seminar 24. mai: Forsker vi på det vi trenger forskning på? Eksempler fra helsefeltet

Hvordan kan vi identifisere udekkede forskningsbehov på helsefeltet? NIFU inviterer til åpent seminar med eksempler fra forskning på mental helse og infeksjoner/epidemier/pandemier/COVID-19

Tid: 24. mai 2022, kl. 12.00-13.30
Sted: NIFU (Økernveien 9, Oslo)

Forskning blir ofte vurdert ut fra hva slags ‘impact’, eller nytte, den har. Ettersom all forskning i prinsippet kan tenkes å ha en eller annen form for ‘nytte’, kan det være vel så viktig å spørre hva slags forskning vi egentlig har behov for? Er det samsvar mellom forskningens innretning og samfunnets kunnskapsbehov?

For eksempel er det bred enighet om at forskning på mental helse er viktig. Men mentale lidelser er ikke én sykdom, det er et bredt spekter av helseutfordringer. Hvilke sykdommer innen feltet forskes det mye og lite på? Hvem bør legge føringer på hva som skal prioriteres? Og hva slags forskning egner seg for å studere for eksempel mobbing, ADHD, depresjon eller schizofreni?

Et annet eksempel er forskning på pandemier. Ved tidligere virusutbrudd har det vært en eksplosiv og umiddelbar vekst i forskning på det aktuelle viruset, men interessen har raskt avtatt ettersom viruset har kommet under kontroll. Hva vil skje fremover med den kraftige satsingen på COVID-19-forskning som oppstod fra våren 2020? Vi har fått vaksiner, men forskes det på hvordan vi skal håndtere den neste pandemien? Vil vi være vedre forberedt da? Og ikke minst: hva skjedde med forskningen på andre helseområder da COVID-19-forskningen eksploderte i omfang?

NIFU inviterer til åpent seminar med presentasjoner fra internasjonale forskningsprosjekter om forskning på mental helse og infeksjoner/epidemier/pandemier/COVID-19.

Påmeldingskjema

Program:

12.00-12.20 Fredrik Piro (NIFU): «Bør vi flytte forskningspolitikkens fokus fra ‘impact’ til hva slags forskning vi faktisk har behov for?»

12.20-12.40 Ismael Rafols (Leiden University): «Portfolios, priorities and societal demands: why directions for mental health research need to change.»

12.40-13.00 Michael G. Head (Southampton University): «We only fund the problem once it arrives – the reactive world of global health research investments.»

13.00-13.30 Spørsmål fra salen og diskusjon

Det blir servert lunsj til alle deltakere fra kl. 11.45.

Seminaret ledes av Espen Solberg, forskningsleder NIFU.

Nærmere om foredragsholderne:

Ismael Rafols er forsker ved The Centre for Science and Technology Studies (CWTS) ved Leiden University, og vil presentere funn fra en studie CWTS har gjennomført for Vinnova (Sverige): Changing societal demands on mental health point towards greater emphasis on prevention, social determinants, and rehabilitation. This study contrasts current research priorities with societal demands through the analysis of publication specialization of countries, funders and organisations. The results suggest a need to diversify mental health research towards more socially engaged approaches.

Michael G. Head er forsker ved Clinical Informatics Research Unit (CIRU)/The Research Investments in Global Health (ResIn) study ved Southampton University. Han vil presentere resultater fra ulike ResIn-prosjekter: The Research Investments in Global Health study has published a $105 billion analyses of infectious disease research funding. The worldwide lack of preparedness for the COVID-19 pandemic is reflected in the reactive nature of funding for coronavirus, Zika and Ebola virus research. This also has a knock-on effect for other areas of health, with funding for global cancer research down by an estimated 35% in 2020, compared to previous years.