28 apr 2022

Forskningspolitisk seminar 3. mai: Hvordan vil nytt finansieringssystem påvirke forskningen?

Hva innebærer det at resultatbaserte indikatorer for forskning foreslås fjernet?

Tid: 3. mai 2022, kl. 15.00-16.30 (og utover ettermiddagen)
Sted: NIFU (Økernveien 9, Oslo)

Hatlen-utvalget har foreslått vesentlige endringer i finansieringen av universiteter og høgskoler. Resultatbaserte indikatorer for forskning foreslås fjernet, mens utviklingsavtaler skal spille en tyngre rolle. Dette endrer den modellen som har vært rådende de siste tjue årene. R-QUEST og NIFU inviterer til diskusjon om konsekvensene for forskningen og forskningspolitikken.

Mens lærestedene forbereder høringssvar på rapporten, ønsker NIFU å være et møtested for diskusjon i vår tradisjon for ‘forskningspolitisk salong’. Vi åpner kl. 15 med innledninger. Så blir det forberedte kommentarer og åpen diskusjon, deretter samtaler og forfriskninger.

Påmeldingskjema

Følg seminaret her:

Program:
15.00-15.05 Åpning og innledning v/NIFU

15.05-15.40 Forskningsfinansiering i et internasjonalt perspektiv v/Ben Jongbloed, professor Universitet i Twente. Inkl. spørsmål og kommentarer (på engelsk)

15.40-16.00 Begrunnelser for nytt finansieringssystem og implikasjoner for institusjonene v/ Anne Husebekk, professor UiT og medlem av Hatlen-utvalget

16.00-16.30 Forberedte kommentarer og oppspill til diskusjon:

  • Gir utviklingsavtalene mer tillit eller mer rapportering?
  • Endres balansen mellom forskning og utdanning?
  • Hva betyr endringene for instituttsektoren, helseforetakene og systemet som helhet?

Fra 16.30 Åpen diskusjon og lett servering

Oppmøte fra kl. 14.30. Programmet fra 15.00-16.30 blir strømmet. Den påfølgende diskusjonen er kun for tilstedeværende.

Seminaret ledes av Espen Solberg, forskningsleder NIFU