25 jun 2018

Første kapittel av Indikatorrapporten 2018 er publisert: Samlet FoU-innsats utgjorde 63 milliarder i 2016

Her omtales Norges samlede innsats til forskning og utvikling (FoU), samt mer detaljerte beskrivelser av FoU-innsatsen innenfor hver av de tre FoU-utførende sektorene næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Indikatorrapporten gir en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser.

Fra og med 2018 er Indikatorrapportens nettsted hovedkanal for publisering av Indikatorrapporten. Nå ligger kapittel 1 «FoU i Norge» ute. I uke 26 følger kapittel 3 «Menneskelige ressurser». Ved å melde seg på Indikatorrapportens nyhetsbrev får du beskjed når nye deler publiseres.

Kapitlene vil kompletteres etter hvert som data blir tilgjengelige.

Les rapporten her.

Høsten 2018 vil det publiseres en synteserapport på nett. Her oppsummeres hovedtall, og mønstre og utviklingstrekk for nasjonal, regional og internasjonal FoU og innovasjon, beskrives. I tillegg inngår ulike tematisk dypdykk.

Årets lanseringsseminar finner sted torsdag 1. november kl. 0900-1200. Hold av datoen!

Nyheter om publisering av delkapitler samt enkelte andre nyheter om nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsindikatorer vil bli formidlet via Indikatorrapportens nyhetsbrev.

Meld deg på Indikatorrapportens nyhetsbrev her.