25 feb 2019

Fortsatt sterk vekst i Norges FoU-innsats

Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016.

FoU-utgiftenes andel av BNP økte fra 2,03 til 2,09 prosent. Det ble utført nær 47 000 FoU-årsverk i 2017 – om lag 2 800 flere enn i 2016.

De siste årenes positive utvikling i Norges samlede FoU-innsats fortsetter. FoU-veksten er sterkere i 2017 enn i 2016, men ikke like høy som i 2015. Lønn og andre driftsutgifter utgjorde 93 prosent av samlede FoU-utgifter i 2017, mens den prosentvise veksten var sterkest for kapitalutgiftene.

Les mer her.

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Wendt, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
996 31 554