12 feb 2018

Fortsatt vekst i Norges FoU-innsats

Endelige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63 milliarder kroner.

Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på litt over 3 milliarder fra 2015, tilsvarende en samlet realvekst på 2,7 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP øker fra 1,93 til 2,03 prosent. Det ble utført nær 44 000 FoU-årsverk i 2016, som var mer enn 1 500 flere enn i 2015.

Les mer her.