18 feb 2020

FoU-innsatsen øker, men mindre enn før

Endelige tall viser at den samlede ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2018 utgjorde nærmere 73 milliarder kroner.

I løpende priser er dette en økning på 3,6 milliarder kroner fra 2017, eller vel 5 prosent. Målt i faste priser blir veksten på 1,7 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP falt fra 2,10 prosent i 2017 til 2,06 prosent i 2018.

Det ble utført 46 600 FoU-årsverk i 2018 – om lag 400 flere enn året før.

Les mer her

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Wendt, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
996 31 554