30 jul 2018

Fremragende forelesere eller aktive studenter: Hva skaper kvalitet i høyere utdanning?

Velkommen til debatt på Arendalsuka! Torsdag 16. august kl. 13:30. Sted: Café Lindvedske hus, Nedre Tyholmsvei 7b.

Studentaktive læringsformer, praksis i arbeidslivet og studentdeltakelse i forskning er viktige tiltak i regjeringens stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Men i hvor stor grad tar lærestedene i bruk slike læringsformer? Bidrar slike læringsformer til høyere utdanningskvalitet og relevant kompetanse for arbeidslivet? Eller er det fortsatt foreleseren og den tradisjonelle forelesningen som betyr mest?

 • Hvilke utdanningsinstitusjoner og fag er kandidatene mest fornøyd med – og hvor er det kvalitetsproblemer? Er det endringer for de lærestedene som har fusjonert?
 • Hva hindrer og hva fremmer utbredelsen av gode læringsformer ved norske universiteter og høgskoler?
 • Betyr læringsmetoder og utdannings-kvalitet noe for om kandidatene får jobb?

NIFU har spurt de som vet best – nemlig mastergradskandidatene. Vi lanserer resultatene fra årets kandidatundersøkelse, og inviterer til debatt!

Medvirkende

 • Mari Kjos Hellum, høgskolelektor HiØ, «foreleserdronning», kåret til en av Norges ti beste forelesere av Morgenbladet
 • Vigdis Vandvik, Leder, bioCEED – Centre of Excellence in Biology Education
 • Trond Vinje, Konserndirektør for HR, EVRY
 • Anne Borg, Prorektor, NTNU
 • Gro Bjørnerud Mo, Prorektor, Universitetet i Oslo
 • Terje Mørland, Direktør, NOKUT
 • Håkon Randgaard Mikalsen, Leder, Norsk Studentorganisasjon
 • Kjersti Nesje, Forsker, NIFU
 • Sveinung Skule, Direktør, NIFU (debattleder)