13 jan 2022

Fremtidslaboratorier om olje og gass og om digital helsehjelp

I sitt arbeid knyttet til Senter for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge (AFINO) har NIFU utgitt to ny notater og en informasjonsfilm.

AFINO er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Det ble etablert i 2019 for en femårsperiode og finansieres gjennom Forskningsrådets program SAMANSVAR – Ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar.

AFINO består av et nettverk av forskningsinstitusjoner og prosjekter som utforsker hvordan forskning og innovasjon kan utføres på en samfunnsansvarlig måte. Målet er å utvikle kompetanse og nye metoder som sikrer at forskning og innovasjon er ansvarlig, bærekraftig og rettferdig.

I et nytt notat (2021:20), basert på en øvelse gjennomført samarbeid mellom NIFU og Institutt for Media og Samfunn ved Universitetet i Stavanger (UiS), gis en kort oppsummering fra et Fremtidslaboratorium om digital helsehjelp i Norge. Øvelsen fant sted den 8. oktober 2021, med mål om å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer for norsk helsevesen med hensyn til helseteknologi og digitalisering.

I et annet notat (2021:19) kan man lese en kort oppsummering fra et halvdags Fremtidslaboratorium om olje- og gass næringens fremtid i Norge. Øvelsen ble gjennomført den 11. oktober 2021 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer for den norske olje- og gassnæringen samt bidra til den norske debatten om energi, omstilling og bærekraft.

Dagen etter fremtidsøvelsen arrangerte NIFU oppfølgingsseminaret «Can Oil Companies go Green? Industrial Experiences and Expert Outlooks». Seminaret og fremtidsøvelsen ble arrangert på bakgrunn av en studie om europeisk olje- og gassindustris klimaomstilling gjennomført av BI som en del av AFINO, senteret for ansvarlig forskning og innovasjon.

Det er også utgitt en kortfilm. Den kan ses med engels tekst her.

AFINO ledes av universitetene NTNU, BI, UiB og OsloMet hvor NTNU er koordinator (Program for anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap). GenØk, UiS, NIFU og HVL er med som samarbeidspartnere.

NIFU Innsikt 2021:19

NIFU Innsikt 2021:20

Les mer om AFINO på senterets nettside.

For mer informasjon, kontakt:
Lisa Scordato, seniorrådgiver, forskning og innovasjon
lisa.scordato@nifu.no
(+47) 454 30 775

Per Koch, spesialrådgiver
per.koch@nifu.no
(+47) 92 68 45 52

Lina Ingeborgrud, forsker 2, forskning og innovasjon
lina.ingeborgrud@nifu.no
(+47) 41654857