28 sep 2021

Fremtidslaboratorium 11. oktober: Hvordan møter petroleumsnæringen en grønn omstilling?

Et fremtidslaboratorium er en gruppeøvelse der deltakerne utvikler ulike fortellinger om hva fremtiden kan bringe når det gjelder utviklingen av næringen i en tid med klimakrise, krav om grønn omstilling og kulturelle og politiske skift.

 

Som en del av AFINO, senteret for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge, har BI foretatt en case-studie av europeisk olje- og gassindustris omstilling til nye klimarealiteter. På bakgrunn av studien og i samarbeid med NIFU og Norges UNESCO Chair i Futures Literacy – gjennomfører vi nå et fremtidslaboratorium om petroleumsnæringens fremtid i Norge.

Et fremtidslaboratorium er en gruppeøvelse der deltakerne utvikler ulike fortellinger om hva fremtiden kan bringe når det gjelder utviklingen av næringen i en tid med klimakrise, krav om grønn omstilling og kulturelle og politiske skift. Poenget er ikke å forutsi fremtiden, men å bruke ulike scenarier til å utfordre hverandres vanetenkning og fordommer.

Laboratoriet går over en halv dag, der vi utvikler deltakernes visjoner og forestillinger om oljeindustriens framtid. Deltakere som ønsker det kan også delta på oppfølgingsseminar om Can Oil Companies go Green? Industrial Experiences and Expert Outlooks den 12. oktober. Denne dagen blir på engelsk, og har direkte påmelding bl.a  via BIs kalenderoppslag

Målet er at AFINO-prosjektet og arrangementet skal bidra til den norske debatten om energi, omstilling og bærekraft.

Dersom du er interessert i å delta, kontakt Lisa Scordato i NIFU, tlf. 454 30 775, e-post: lisa.scordato@nifu.no.

Klikk her for program og praktisk info.