15 okt 2018

Frokostseminar 1. november: Indikatorrapporten 2018 – innovasjon i endring

Er langtidsplanen realistisk? Hva er hovedtrendene i internasjonal FoU? Hvem er mest innovativ – næringslivet eller offentlig sektor? Få med deg de siste tallene, bakgrunnen og reaksjoner fra sentrale aktører.

Tid: 1. november kl 08.30-11.30
Sted:
Litteraturhuset Oslo, møterom Amalie Skram

Forskningsrådet gir årlig ut indikatorrapporten som gir de siste tallene for norsk forskning og innovasjon. NIFU har redaktøransvaret og utarbeider rapporten i samarbeid med Forskningsrådet og Statistisk sentralbyrå.

På seminaret tas det utgangspunkt i rapporten og diskuterer om Norge er på riktig vei i forsknings- og innovasjonspolitikken sett i lys av regjeringens nye langtidsplan for forskning og utdanning. OECDs reviderte forståelse av innovasjon (hva er innovasjon og hvordan bør det måles) blir også presentert.

NIFU publiserer foreløpige FoU-tall for Norge fredag 26. oktober. Hør mer om de foreløpige FoU-tallene på lanseringen av Indikatorapporten 2018.

Klikk her for påmelding og program.