23 jan 2018

Frokostseminar 23. januar 2018: Muligheter og utfordringer med studentsentrerte undervisningsformer i høyere utdanning

Institutt for pedagogikk (UiO) og NIFU inviterer til frokostseminar om studentsentrerte undervisningsformer.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 23. januar 2018, kl. 08:30-10:00

Det er for liten kunnskap om hvordan studentene i praksis aktiviseres ved bruk av studentsentrerte undervisningsformer, og om de muligheter og utfordringer lærere og studenter møter i dette arbeidet.

Sammen med Institutt for pedagogikk (UiO) inviterer NIFU til frokostseminar om studentsentrerte undervisningsformer. Her lanseres en ny rapport som presenterer hovedfunn fra åtte case-baserte nærstudier av læreres og studenters arbeid med undervisning. Studiene går på den ene siden tett på læreres planlegging, undervisning og vurdering, og på den andre siden studentenes deltakelse og opplevelser.

Rapporten vil bli presentert av Monika Nerland (UiO) og Tine Prøitz (NIFU og Høgskolen i Sørøst-Norge). Deretter åpnes det for spørsmål fra salen, etterfulgt av paneldebatt med Oddrun Samdal (viserektor på UiB), Ida Austgulen (NSO), Stein Erik Lid (NOKUT) og Gunn Engelsrud (Norges Idrettshøgskole).

Rapporten er et bidrag til å forstå muligheter og utfordringer i å utvikle kvalitet på praksisnivå gjennom bruk av ulike studentsentrerte tilnærminger. Gode eksempler fra ulike fagområder løftes fram, men rapporten peker også på dilemmaer og paradokser med studentsentrerte undervisningsformer i dagens utdanningspolitiske landskap.

Seminaret ledes av forsker ved NIFU og professor ved UiO Bjørn Stensaker.

Rundstykker og kaffe vil bli servert fra kl. 08.15.

Påmelding innen søndag 21. januar kl. 20.00.

Arrangementet er fulltegnet

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86