25 apr 2022

Frokostseminar 26. april: Høyere utdanning fra utlandet – en underutnyttet ressurs?

Får de som søker seg til Norge brukt sin kompetanse fullt ut?

Tid: 26. april 2022, kl. 08.30-09.30
Sted: NIFU (Økernveien 9, Oslo)

Mobilitet over landegrenser øker i omfang. Mange av dem som forflytter seg, har høyere utdanning, og kan anses som kunnskapsmigranter.

NOKUTs godkjenningsordning av utenlandsk høyere utdanning klargjør hva slags kompetanse kunnskapsmigrantene har, og minsker arbeidsgiveres opplevde risiko ved å ansette personer med utenlandsk utdanning.

Men er ordningen godt nok kjent både blant potensielle søkere og aktuelle arbeidsgivere? Oppleves ordningen å styrke mulighetene på arbeidsmarkedet? Får de som søker seg til Norge brukt sin kompetanse fullt ut?

På frokostseminaret vil Lene Korseberg (forsker, NIFU) presentere hovedpunkter fra rapporten «Godkjenning til gavn? Undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning».

Deretter følger samtale med Kristin Vinje (administrerende direktør, NOKUT), Jannecke Wiers-Jenssen (forsker, NIFU) og Carina Hundhammer (leder høyere utdanning og forskning, Abelia). Samtalen vil bli ledet av forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich.

Rundstykker og kaffe blir servert fra 08.15.

Se seminaret i opptak her.

Vel møtt!

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86