3 apr 2020

God trivsel blant barnehageansatte

Nær alle barnehageansatte liker å arbeide i barnehagen sin, og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet oppleves som godt både fra ansattes, styreres og foreldres ståsted.

Det viser en ny rapport som presenterer norske resultater fra OECDs TALIS Starting Strong Survey, en internasjonal undersøkelse blant ansatte og styrere i barnehagen. TALIS Starting Strong Survey ble gjennomført våren 2018. Det er første gang OECD gjennomfører en undersøkelse blant barnehageansatte.

I rapporten sammenlikner forskerne ulike ansattgrupper og barnehager med ulik eierform. Disse analysene bidrar med ny informasjon om barnehagene. Resultatene viser enkelte forskjeller, men på mange områder er det små eller ingen forskjeller mellom de ulike ansattgruppene og barnehagetypene.

Rapportens hovedfunn:

  • Det er høy grad av likhet mellom barnehagene når det gjelder ansattes opplevelse av egen arbeidshverdag og deltakelse i faglig utvikling
  • Det er høy trivsel blant alle ansattgrupper
  • Pedagogiske ledere opplever mer stress enn andre ansattgrupper
  • Ansatte i kommunale barnehager deltar mer i faglige nettverk enn ansatte i private barnehager
  • Få barnehageansatte er imidlertid fornøyde med lønnen sin

NIFU-rapport 2020:10

For mer informasjon, kontakt:
Vibeke Opheim, prosjektleder
vibeke.opheim@nifu.no
(+47) 415 53 903

Cay Gjerustad, forsker 2
cay@nifu.no
(+47) 936 38 313