23 Mar 2020

Godt samarbeid blant norske lærere

95 prosent av lærerne svarer at det er god kultur for å støtte hverandre og samarbeide på skolen, ifølge ny TALIS-undersøkelse.

TALIS viser at norske lærere i stor grad samarbeider for å forbedre undervisningen og samarbeider godt. sammenlignet med andre land. Dette har holdt seg jevnt siden den første TALIS-undersøkelsen i 2008.

OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) er en internasjonal komparativ undersøkelse blant lærere og skoleledere. NIFU deltar i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, som har ansvaret for gjennomføringen og rapporteringen.

Hovedfunn:

  • Høy samarbeidskultur mellom lærere på ungdomstrinnet.
  • Nesten alle lærere opplever stor grad av kontroll i jobben.
  • 2 av 3 lærere opplever at yrket ikke er verdsatt i samfunnet.
  • Mange lærere opplever stress i jobben, særlig i forbindelse med administrativt arbeid og elevvurdering.
  • Yngre lærere opplever mer stress enn eldre lærere.

Se Utdanningsdirektoratets pressemelding.

For mer informasjon, kontakt:
Julius Kristjan Björnsson, forsker, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
j.k.bjornsson@ils.uio.no
+47 911 34 593