9 apr 2013

Halvparten forlater Norge etter avlagt doktorgrad

Et stadig økende antall utlendinger avlegger doktorgraden ved norske universiteter og høgskoler. Om lag halvparten reiser ut nokså umiddelbart etter at doktorgraden er avlagt.

Det viser en ny NIFU-rapport som undersøker i hvilken grad doktorander med ikke-norsk statsborgerskap gjenfinnes i norsk arbeidsliv etter avlagt grad. Blir de i Norge eller flytter de ut?

– Utreiseandelen varierer med statsborgerskapsland og fagområde, forteller forsker ved NIFU, Terje Bruen Olsen.

De som blir igjen i Norge og er yrkesaktive her, skiller seg lite fra doktorer med norsk statsborgerskap mht. næringstilknytning, men har i mindre grad oppnådd toppstillinger ved universiteter og høgskoler.

Undersøkelsen er registerbasert og benytter data fra NIFUs Doktorgradsregister sammenholdt både med Statistisk sentralbyrås registre og med NIFUs Forskerpersonalregister. Den omfatter doktorgradskullene 2000-2007.

NIFU-rapport 17/2013

For mer informasjon, kontakt
Terje Bruen Olsen, forsker II, Statistikk og indikatorer
terje.b.olsen@nifu.no
(+47) 22 59 51 41