11 feb 2020

Høy produktivitet i norsk bioøkonomi

Norsk bioøkonomi er, som bioøkonomien i andre nordiske land, preget av høy produktivitet og en relativt lav andel sysselsatte i bioøkonomiske næringer.

Det viser en ny NIFU-rapport som studerer sosioøkonomiske indikatorer i norsk bioøkonomi. Miljøutfordringer i global skala tvinger land til å undersøke sin økonomiske struktur på nytt og til å ta i bruk nye økonomiske konsepter. Bioøkonomien er et begrep som i økende grad brukes til å betegne den delen av økonomien som avhenger av utnyttelsen av biomasse.

Rapporten er et resultat av et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge i samarbeid med Norges forskningsråd.

Målet med prosjektet har vært å sammenligne norsk bioøkonomi med bioøkonomien i andre europeiske land, å sammenligne norske bioøkonomiske næringer med andre norske næringer, og å analysere regional spesialisering i bioøkonomiske aktiviteter.

Forskerne finner også at:

  • Norsk bioøkonomi har økt produktiviteten kraftig de siste årene.
  • Det er registrert en forbløffende høy produktivitetstopp for fiske og havbruk, hvis verdiøkning har utviklet seg massivt.
  • Farmasøytiske produkter opplever et dramatisk skifte mot biobasert produksjon og bidrar dermed til kvalitative endringer i norsk bioøkonomi.

NIFU-rapport 2020:5

For mer informasjon, kontakt:
Marco Capasso, forsker II, Forskning og innovasjon
marco.capasso@nifu.no
(+47) 918 24 452