19 jun 2019

Hva driver den grønne veksten i nordiske land?

En ny komparativ studie viser hvordan tilgang til naturressurser, industriell spesialisering og entreprenørskap har hatt en avgjørende rolle for grønn vekst for nordiske land.

Arbeidsnotatet oppsummerer resultatene av åtte komparative casestudier om grønn vekst i fire nordiske land: Nordjylland og Sør-Danmark i Danmark, Tammerfors og Sentral-Finland for Finland, Hordaland og Trøndelag for Norge, og Skåne og Värmland for Sverige.

Notatet er et resultat av forskningsprosjektet «Where does the green economy grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions (GONST)», finansiert av Nordic Green Growth Research and Innovation Programme.

De åtte case-studiene gir litt bakgrunnsinformasjon og forklarer industriell spesialisering, tilgang til naturressurser og annen relevant informasjon om regionene før de diskuterer barrierer og drivere for regional vekst, analyserer hovedaktørene og nettverkene og hovedprosessene for grønn vekst i de respektive regionene, og avslutter med konklusjoner.

NIFU Arbeidsnotat 2019:7

For nærmere informasjon, kontakt
Antje Klitkou, forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
antje.klitkou@nifu.no
(+47) 960 94 013