23 apr 2021

Hva forsker Norge på?

Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg og energi er de største FoU-områdene med henholdsvis 12 og 11 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU.

For tre temaområder er veksten i FoU-aktiviteten større enn veksten i total FoU fra 2017 til 2019, mens det er en nedgang, eller nullvekst på syv tematiske FoU-områder.

Les mer i nyhetsbrevet for tematiske FoU-områder 2019 her og i nytt NIFU Innsikt 2021:7. Tallene er tilgjengelig i NIFUs FoU-statistikkbank (nasjonal FoU-statistikk/alle sektorer/tematiske områder).

Før sommeren vil resultatene omtales nærmere i Indikatorrapporten 2021 og i en egen rapport om innsatsområdene i norsk FoU.

For mer informasjon, kontakt:
Kristoffer Rørstad, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
kristoffer.rorstad@nifu.no
(+47) 928 19 722

Kaja Wendt, stedfortredende forskningsleder/seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
(+47) 996 31 554