16 jan 2013

Hva kjennetegner barneskoler som gjør det bra på nasjonale prøver?

Gode barneskoler har stort undervisningsomfang med en lærerstyrt profil i undervisningen, et trivelig, inkluderende, støttende, punktlig og faglig fokusert arbeids- og læringsmiljø, et høyere timetall enn det minimum som fastsettes av skolemyndighetene, og en godt utbygget informasjonsteknologisk infrastruktur, viser forskningsrapport.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU undersøkt hva som kjennetegner barneskoler som gjør det bra på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

– Gode barneskoler har en sosialt gunstig elevsammensetning, noe som innebærer at barnas foreldre har høy utdanning og inntekt og et samliv som er institusjonelt forankret (høy andel gifte foreldre), forteller Jens B. Grøgaard, forsker ved NIFU.

NIFU-forskeren finner det også interessant at det synes å være positivt med et visst minoritetsinnslag blant elevene: ikke for lite og ikke for mye. Rapporten viser imidlertid at noen av disse positive konteksteffektene ikke omfatter alle grupper elever.

– Minoritetselever får bare utbytte av majoritetsfellesskapet dersom elevene rapporterer om et inkluderende arbeids- og læringsmiljø på skolen. Vi tror dette er håndfaste empiriske uttrykk for at norsk barneskole har betydelige integreringsutfordringer, sier Grøgaard.

Dette er femte delrapport fra prosjektet ’Ressurser og resultater i grunnopplæringen’. Prosjektet har gått over tre år, fra 2010 til 2012. Rapporten analyserer prestasjonsnivå og prestasjonsutvikling blant grunnskoleelever som gjennomførte nasjonale prøver på 5. trinn i 2007 og på 8. trinn i 2010. Fokus rettes mot elever som ikke skiftet skole fra 5. til og med 7. trinn.

NIFU-rapport 38/2012

 

For mer informasjon, kontakt
Jens B. Grøgaard, forsker 1
jens.b.grogaard@nifu.no
22 59 51 92 / 45 48 23 58