13 aug 2021

Hvilken effekt gir det å øke helsesykepleierressursen i skolen?

Hør forskningsleder Federici (NIFU), senterleder Helleve (FHI) og professor Midthassel (UiS) i Lektor Lomdalens podkast.

Hva betyr det for den enkelte og for fellesskapet? Har det i det hele tatt noen effekt? Kan det ha andre effekter enn de som kan måles statistisk eller på karaktersnittet? Lektor Lomdalen snakker med forskningsleder Roger André Federici fra NIFU, senterleder Arnfinn Helleve fra Folkehelseinstituttet (FHI) og professor Unni Vere Midthassel ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hør hele podkasten her!