16 sep 2019

Forskningsdagene: Hvor miljørettet er norsk forskning?

Årets forskningsdager setter miljøspørsmål på dagsorden. NIFU retter her søkelyset på miljøperspektivet i forskningspolitikken.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: Fredag 27. september 2019, kl. 08:30–10:00

Se opptak av seminaret på NIFUs YouTube kanal.

 

Hvor mye av norsk forskning er rettet mot miljøspørsmål? Hvordan har utviklingen vært over tid? Og hvordan har hensynet til miljø preget forskningspolitikken? Forskningsdagene 2019 har miljø som tema med tittelen «Miljøklemma». NIFU presenterer helt nye tall for innretning av norsk forskning og inviterer til diskusjon om grønne prioriteringer.

Innlegg ved forskningslederne ved NIFU: Espen Solberg og Michael Spjelkavik Mark.

Last ned presentasjoner:

Debattanter:

  • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning
  • John-Arne Røttingen, administrerende direktør Norges forskningsråd