13 feb 2020

Hvordan beveger IKT-ferdigheter seg mellom næringer?

I et nytt NIFU-notat foreslås en trinnvis metode for å observere, ved bruk av mikrodata, hvordan IKT-utdanning knyttes til norsk økonomi. Det gir interessante funn.

Digitalisering spiller en viktig rolle i norsk økonomi. NIFU har utviklet en metode for å kartlegge bevegelsesmønstre blant arbeidskraft med høy IKT-kompetanse i norsk økonomi, og synliggjøre tilpasningen mellom utdanning og økonomi.

Notatet bidrar dermed til bedre å forstå og analysere nåværende og fremtidige behov for IKT-kompetanse.

Gjennom å bruke den trinnvise metoden, finner forskerne blant annet at:

  • finans- og offshorenæringene nærmest er som en stor øy i norsk økonomi, når det gjelder IKT-ferdigheter. En mulig forklaring er at disse næringene i større grad bruker eksterne tjenester, f.eks. IKT-konsulenter;
  • en sterk arbeidsstrøm av IKT-utdannede personer går fra IKT-foretak til offentlig sektor. Digitaliseringen av offentlig sektor ser ut til å ha gitt attraktive stillinger for IKT-arbeidere som tidligere var ansatt i privat sektor.

NIFU Arbeidsnotat 2020:1

For mer informasjon, kontakt
Marco Capasso, forsker 2, Forskning & innovasjon
marco.capasso@nifu.no
(+47) 918 24 452