24 nov 2020

Hvordan hindre matsvinn i framtiden?

I høst arrangerte NIFU og TIK-senteret en foresight-øvelse om utfordringer knyttet til forebygging og reduksjon av matsvinn. Oppsummeringen ligger nå tilgjengelig i et NIFU-notat.

Matsvinn er et omfattende problem både internasjonalt og i Norge. I Norge kaster vi over 390 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustri, dagligvarehandel, i serveringsbransjen og hos forbrukerne. 

Den 22. oktober arrangerte NIFU og TIK-senteret ved Universitetet i Oslo en foresight-øvelse om utfordringer knyttet til forebygging og reduksjon av matsvinn. Formålet var å drøfte framtidige muligheter og utfordringer for forbrukere, politikkutviklere og næringslivet.

Dette ble gjort gjennom at deltakerne reflekterte over og identifiserte mulige trender, hendelser og teknologiske, økonomiske og kulturelle utviklingsløp som kan påvirke hvordan vi møter utfordringer med matsvinn i framtiden

NIFU har utgitt et NIFU Innsikt som oppsummerer deltakernes tanker og refleksjoner.  

Øvelsen tok utgangspunkt i en bestemt tilnærming for fremtidstenkning utviklet og tatt i bruk av UNESCOs nettverk for «Futures Literacy» – eller fremtidskyndighet på norsk, som innebærer å være oppmerksom på at valg og handlinger i nåtiden i stor grad er formet av antakelser om og forventninger til framtiden.   

Som partner i AFINO, et nettverks og- læringssenter for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge, vil NIFU støtte etableringen av læringsarenaer på tvers av fagfelts og sektorer ved å ta i bruk UNESCOs tilnærming for fremtidstenkning.   

Les mer om AFINO på senterets nettside. 

Øvelsen blir også presentert på en egen virtuell stand på UNESCOs Futures Literacy Summit. 

NIFU Innsikt 2020:8

For mer informasjon, kontakt
Lisa Scordato, seniorrådgiver, forskning og innovasjon
lisa.scordato@nifu.no
(+47) 454 30 775