4 jan 2021

Hvordan ser fremtiden ut for europeiske kvalitetssikringsorgan?

Et nytt NIFU-notat ser på hvilke nye oppgaver de europeiske kvalitetssikringsorganene innen høyere utdanning har fått, og hvordan kvalitetssikringsfeltet kan se ut i fremtiden.

Kvalitetssikring er en veletablert praksis i de fleste europeiske land. Over tid har likevel mange kvalitetssikringsorganer i Europa fått nye oppgaver i tillegg til ansvaret de har for ekstern kvalitetssikring.

Hovedformålet med dette NIFU-prosjektet har vært å se nærmere på hvordan de organ som har ansvar for kvalitetssikring kan utvikle seg videre – og hvilke oppgaver og roller de kan innta i årene som kommer.

NOKUT er oppdragsgiver, og studien bygger på en analyse av seks kvalitetssikringsorganer i Europa: A3ES (Portugal), evalag (Tyskland), FINEEC (Finland), NVAO (Nederland), QQI (Irland) og UKÄ (Sverige).

Sentrale funn:

  • Økt vektlegging av internasjonal utvikling til tross – organene som er analysert er i stor grad påvirket av en nasjonal agenda og av nasjonale myndigheter.
  • De seks organene går inn i nye felt og nye oppgaver, inkludert nye reguleringsoppgaver. Eldre oppgaver innen kvalitetssikring og etablerte ansvarsområder forsvinner imidlertid ikke. Resultatet er organ som har et større mangfold av oppgaver og roller.
  • En annen trend er at organene har vært gjenstand for ulike fusjonsprosesser, der mer tradisjonelle og smale kvalitetsbyråer er slått sammen med andre offentlige etater som har tilstøtende eller lignende oppgaver.
  • Studien viser en mulig økende spenning mellom kvalitetssikringsorganenes nasjonale ansvar og deres europeiske roller.

NIFU Arbeidsnotat 2020:7

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Studier av høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
960 94 037/906 70 039

Bjørn Stensaker, forsker 1, Studier av høyere utdanning
bjorn.stensaker@nifu.no
997 07 913