6 nov 2012

Hvordan studere og tolke endringer i høyere utdanning

Forsker ved NIFU Nicoline Frølich har sammen med Jeroen Huisman, Stig Slipersæter, Bjørn Stensaker og Paulo Charles Pimentel Bótas skrevet artikkelen «A reinterpretation of institutional transformations in European higher education», som er publisert online i Higher Education.

Det europeiske landskapet for høyere utdanning er i endring. Lærestedene har fått større formell autonomi og statens styringsrolle er en annen enn tidligere. Artikkelen er en integrert teoretisk redegjørelse for hvordan studere og tolke de pågående endringene i feltet for høyere utdanning.

Forfatterne ser nærmere på spørsmålet om hvordan enkelte institusjoner for høyere utdanning håndterer institusjonell pluralisme. Institusjonell pluralisme forekommer både som møte mellom ulike styringsideologier i høyere utdanning og som en konsekvens av lærestedenes sammensatte karakter.

Ved å bruke og bygge videre på innsikter fra institusjonell teori, i kombinasjon med sensemaking-perspektiv og studier av strategiprosesser i praksis, forklarer forfatterne hvordan sammenhengen mellom utviklingen på feltnivå og den organisatoriske prosessen kan analyseres.

Les artikkelen her

For mer informasjon, kontakt
Nicoline Frølich, forsker 1, studier av høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
tlf. 22 59 51 38

Bjørn Stensaker, forsker 1, studier av høyere utdanning
bjorn.stensaker@nifu.no
tlf. 22 59 51 00